top of page
Untitled.jpg

Styrelsen

Vem gör vad?

I Helsingborg har vi minst en sak gemensamt - KANINER!
Kontakta vårt team idag om du vill veta mer om vårt arbete i föreningen.

Styrelsen
Styrelsen: Vad vi gör

Styrelsen

Styrelsen består av en grupp kaninintresserade människor.

Ordförande

Lars Svensson
tel: 042-22 63 02
mail: svensson.familjen@telia.com

Vice Ordförande & Ledamot

Erica Aronsohn
mail: lillegardskaniner@hotmail.se

Sekreterare & Ledamot

Therese Nilsson
mail: tessie_zefyr@hotmail.com

Kassör & Vice Sekreterare

Susanne Rosenlund Svensson
tel: 042-22 63 02
mail: svensson.familjen@telia.com

Ledamot

Malin Henriksson
mail: greviekaningard@hotmail.com

Suppleant

Hanna Christiansson
mail: leander.hanna@hotmail.com

Suppleant

Lena Möller
mail: le.mller@telia.com

Suppleant

Sven Gullberg
mail:

Revisorer

Berth Andersson
mail: berthandersson02@hotmail.com

Revisor
Marianne Johansson
mail:

Revisorsuppleanter

Hans Kvist

mail: 


​Linn Swartz

mail: tilisaskaningard@gmail.com

Styrelsen: Vad vi gör

Övriga ansvarsområden

Styrelsen består av en grupp kaninintresserade människor.

Hemsideansvarig

Malin Henriksson
mail: greviekaningard@hotmail.com

Valberedningen

Kari Hellman
mail:


Emelie Hellstedt
mail: combinationsku@gmail.com

Stambokföring

Kari Hellman
Lundavägen 120
261 93 Saxtorp
070-721 23 93

Skicka stamtavla och bedömningkort samt ett frankerat kuvert. Kopiera gärna originalhandlingarna innan de läggs på posten.

Styrelsen: Vad vi gör
bottom of page